Reklamując nie musisz posiadać już paragonu!

Jak dotąd reklamacje towarów z pewnością większości osób kojarzą się z prowadzeniem batalii, która wcale nie musi okazać się wygrana. Niejednokrotnie nawet do niej wiele osób nie podchodzi, jeśli nie posiada paragonu. Otóż jest to błąd, ponieważ nie

Jak dotąd reklamacje towarów z pewnością większości osób kojarzą się z prowadzeniem batalii, która wcale nie musi okazać się wygrana. Niejednokrotnie nawet do niej wiele osób nie podchodzi, jeśli nie posiada paragonu. Otóż jest to błąd, ponieważ nie musimy go posiadać, aby dokonać reklamacji!

Jest to bardzo istotny przepis, o którym warto wiedzieć, gdy sklep nie chce przyjąć naszej reklamacji, zasłaniając się regulaminem, w którym jest zapis, że reklamacji udziela się tylko na podstawie paragonu. Nic bardziej błędnego, ponieważ podczas reklamacji równie dobrze można przedstawić dowód przeprowadzonej transakcji, czyli dowód zapłaty za konkretny towar. Może nim być potwierdzenie przelewu, jeśli zakupy zostały zrobione przez Internet w sklepie internetowym, jak również wystarczyć powinien wydruk z terminala płatniczego. Zgodnie z ustawą sprzedawca, który sprzedał towar niezgodny z umową, nie może odmówić przyjęcia reklamacji powołując się na brak paragonu. Prawo idzie dalej, ponieważ konsument nie posiadający paragonu może oczekiwać od sprzedawcy pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy. Nie musi ono być wydane podczas dokonywania transakcji, ponieważ prawo przewiduje możliwość udzielenia jej w późniejszym terminie.

Posiadając dowód zapłaty w postaci bankowego potwierdzenia dokonania przelewu lub potwierdzenia zapłaty z karty debetowej można pełnoprawnie żądać od sprzedawcy przyjęcia do reklamacji wadliwego towaru.

Komentarze