Jak zwrócić przecenione ubranie?

Niejednokrotnie kupujemy ubrania, które zostały przecenione. Czasami nie bardzo się zastanawiamy nad tym, czy faktycznie dana rzecz będzie dla nas przydatna i czy faktycznie jest konieczna do posiadania. Niestety zdarza się, że gdy przyniesiemy ją do

Niejednokrotnie kupujemy ubrania, które zostały przecenione. Czasami nie bardzo się zastanawiamy nad tym, czy faktycznie dana rzecz będzie dla nas przydatna i czy faktycznie jest konieczna do posiadania. Niestety zdarza się, że gdy przyniesiemy ją do domu albo jeszcze raz przymierzymy, nie bardzo nam się już podoba i najchętniej byśmy ją oddali. Czy można zatem przecenioną rzecz oddać do sklepu?

To wszystko zależy od tego, z jakiego powodu dany produkt został przeceniony. Jeśli przecena nastąpiła z powodu wybrakowania, czyli niezgodności towaru z opisem, to nie można reklamowanych tych usterek lub braków produktu, z których wynika obniżka ceny. Jeśli zauważymy, że produkt ma inne wady, niż te wymienione przy obniżce, wtedy możemy go reklamować.  Na zgłoszenie sprzedawcy niezgodności towaru z umową konsument ma dwa miesiące. Po tym czasie sprzedawca musi ustosunkować się do złożonej pisemnie reklamacji. Jeśli nie otrzyma się na nią odpowiedzi w terminie 14 dni, wtedy można uznać reklamację za uznaną i oczekiwać wymiany. Oczywiście podstawą reklamacji jest paragon zachowany w dobrym stanie. Niestety sprzedawca ma prawo wymagać od nas przedstawienia go podczas reklamowania produktów.

Komentarze